اخبار - اطلاعیه

شاه نظری مدیر نظارت بازار با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: در هفته منتهی به 13 اسفند ماه برخی ایستگاه‌های معاملاتی و همچنین دسترسی برخط تعدادی از سهامداران مسدود و به تعدادی از کارگزاران مربوط در هفته جاری تذکر داده شد.

13 اسفند 20:40

اوراق منفعت شرکت ملی نفت ایران با نمادهای"صنفت312"، "صنفت0312" و "صنفت1312" در فهرست نرخ‌های بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج ‌گردید.

13 اسفند 14:00

اوراق اجاره شرکت داروسازی دکتر عبیدی با نماد «صعبید 312» در فهرست نرخ‌های بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

13 اسفند 13:40

تصمیم شورای عالی بورس در خصوص حمایت از سهام داران حقیقی، جذابیت فروش را برای سهامداران کمرنگ می کند و سهامداری را به یک سرمایه گذاری بلندمدت تبدیل می کند.

13 اسفند 13:15

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس، جزئیات طرح حمایت صندوق توسعه بازار از سهامداران خرد را که شب گذشته در شورایعالی بورس تصویب شد، تبیین کرد.

13 اسفند 12:13

سخنگوی شورای عالی بورس از تصویب دو موضوع مهم در خصوص سهام عدالت خبر داد.

13 اسفند 09:56

شورای عالی بورس و اوراق بهادار به منظور ایجاد زمینه مشارکت حداکثری سهامداران عدالت در برگزاری مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت تصمیمات جدید اتخاذ کرد.

13 اسفند 09:50

دکتر محمد علی دهقان دهنوی، سخنگوی شورای عالی بورس، ۱۲ اسفند ماه در دویست و ششمین جلسه شورای عالی بورس یکی از موضوعات مهم مطرح شده در این جلسه را تصویب پیشنهادی عنوان کرد که حاصل ارزیابی و پیشنهاد سازمان بورس در قالب فعالیت صندوق توسعه بازار است.

13 اسفند 09:53

مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس مبنی بر افزایش حد نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت در سهام به مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری ابلاغ شد.

12 اسفند 16:31

مدیر عامل بورس تهران، بازار سرمایه را با متغیرهای فعلی ارزنده دانست.

12 اسفند 09:40

امکان توثیق مکانیزه سهام، جهت دریافت کارت اعتباری و تسهیلات بانکی برای تمام سهامداران فراهم شد .

11 اسفند 16:33

هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در جلسه شب گذشته افزایش حد نصاب سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در سهام را تصویب کرد.

11 اسفند 09:08

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

13 اسفند 15:41

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، اوراق منفعت شرکت واسط مالی بهمن یکم(با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت ملی نفت ایران(سهامی خاص) در تاریخ 1399/12/13 در فهرست بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران با نماد معاملاتی(صنفت0312) درج شد است. این اوراق از روز یکشنبه مورخ 1399/12/17 تا روز دوشنبه مورخ 1399/12/18 به مدت دو روز کاری از طریق بورس اوراق بهادار تهران مورد پذیره‌نویسی قرار می¬گیرد و سپس معاملات ثانویه آن آغاز می¬شود. ( شرح در پیوست)

13 اسفند 16:07

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، اوراق منفعت شرکت واسط مالی بهمن یکم(با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت ملی نفت ایران(سهامی¬خاص) در تاریخ 1399/12/13 در فهرست بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران با نماد معاملاتی(صنفت312) درج شده است. این اوراق از روز یکشنبه مورخ 11399/12/17 تا روز دوشنبه مورخ 1399/12/18 به مدت دو روز کاری از طریق بورس اوراق بهادار تهران مورد پذیره‌نویسی قرار می گیرد و سپس معاملات ثانویه آن آغاز می شود.

13 اسفند 16:12

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، اوراق منفعت شرکت واسط مالی بهمن یکم(با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت ملی نفت ایران(سهامی خاص) در تاریخ 13/12/1399 در فهرست بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران با نماد معاملاتی(صنفت1312) درج شده است. این اوراق از روز یکشنبه مورخ 1399/12/17 تا روز دوشنبه مورخ 1399/12/18 به مدت دو روز کاری از طریق بورس اوراق بهادار تهران مورد پذیره‌نویسی قرار می گیرد و سپس معاملات ثانویه آن آغاز می شود.

13 اسفند 16:16

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه میرساند، اوراق اجاره شرکت واسط مالی آبان چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام) در تاریخ 1399/12/13 در فهرست بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران با نماد معاملاتی (صعبید312) درج شده است. این اوراق از روز یکشنبه مورخ 1399/12/17 تا روز سه شنبه مورخ 1399/12/19 به مدت سه روز کاری از طریق بورس اوراق بهادار تهران مورد پذیره‌نویسی قرار میگیرد و سپس معاملات ثانویه آن آغاز میشود.

13 اسفند 18:52

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، بیشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

11 اسفند 17:00

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

12 اسفند 17:49

این گزارش که توسط اداره آمار واطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF وEXCEL ارائه می‌گردد.

11 اسفند 16:50

در این گزارش که توسط اداره آمارواطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قراردادهای آتی گزارش می گردد.

11 اسفند 16:59

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

11 اسفند 16:53

این گزارش که توسط اداره آمار واطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF وEXCEL ارائه می‌گردد.

10 اسفند 16:12

در این گزارش که توسط اداره آمارواطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قراردادهای آتی گزارش می گردد.

10 اسفند 16:11

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، بیشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

10 اسفند 16:16