توضیح در خصوص معامله خارج از جلسه معاملاتی نماد معاملاتی شنبه مورخ 1400/01/14

avatar
tse
14 فروردین 21:06
۲ دقیقه
توضیح در خصوص معامله خارج از جلسه معاملاتی نماد معاملاتی شنبه مورخ 1400/01/14

توضیح در خصوص معامله خارج از جلسه معاملاتی شنبه مورخ 1400/01/14 قابل ملاحظه می باشد .

به گزارش مدیریت بازار- شنبه مورخ 1400/01/14 ،تعداد  2,034,458,242سهم از سهام شرکت ایران ترانسفو(بترانس4) به ارزش  5540 میلیارد ریال،تعداد 512,618,154 سهم از سهام شرکت ایران خودرو(خودرو4) به ارزش 1220 میلیارد ریال ،تعداد 104,175,127 سهم از سهام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران(ونیکی4) به ارزش 2313 میلیارد ریال به صورت خارج از جلسه معاملاتی انجام شد.

مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
برچسب‌ها : کلید واژه ها: ,خبر , خارج از جلسه , بترانس4 , خودرو4 , ونیکی4
محبوب‌ترین عنوان‌ها