توضیح در خصوص معامله خارج از جلسه معاملاتی نماد معاملاتی یکشنبه مورخ 1400/01/15

avatar
tse
15 فروردین 14:36
۲ دقیقه
توضیح در خصوص معامله خارج از جلسه معاملاتی نماد معاملاتی یکشنبه مورخ 1400/01/15

توضیح در خصوص معامله خارج از جلسه معاملاتی یکشنبه مورخ 1400/01/15 قابل ملاحظه می باشد .

به گزارش مدیریت بازار- یکشنبه مورخ 1400/01/15 ، تعداد  166,949,985سهم از سهام شرکت ایران ترانسفو(بترانس4) به ارزش  621 میلیارد ریال به صورت خارج از جلسه معاملاتی انجام شد.

مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
برچسب‌ها : کلید واژه ها: ,خبر , خارج از جلسه , بترانس4
محبوب‌ترین عنوان‌ها