خلاصه عملکرد بازار مورخ (1399/11/29)

avatar
tse
29 بهمن 17:06
۲ دقیقه
خلاصه عملکرد بازار مورخ (1399/11/29)

ین گزارش که توسط اداره آمار واطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF وEXCEL ارائه می‌گردد.

خلاصه عملکردpdf

برچسب‌ها : کلید واژه ها: ,عملکرد , روزانه , حقیقی , حقوقی
محبوب‌ترین عنوان‌ها