گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار (بولتن) برای ماه منتهی به بهمن 1399

avatar
tse
4 اسفند 11:15
۲ دقیقه
گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار (بولتن) برای ماه منتهی به بهمن 1399

در این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود شاخص های قیمت، معاملات به تفکیک بازار، صنعت، نوع معامله، مناطق و حقیقی و حقوقی، عرضه های دولتی، P/E ، ارزش بازار، کدهای صادره و به صورت pdf برای ماه و انباشته گزارش می گردد.

بولتن بهمن 99

برچسب‌ها : کلید واژه ها: ,بولتن , بهمن 99
محبوب‌ترین عنوان‌ها