نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 1400/01/17

avatar
tse
17 فروردین 15:53
۲ دقیقه
نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 1400/01/17

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

لیست نمادهای متوقف

برچسب‌ها : کلید واژه ها: ,لیست , نماد , متوقف , تعلیق
محبوب‌ترین عنوان‌ها