نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 1400/01/18

avatar
tse
18 فروردین 16:29
۲ دقیقه
نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 1400/01/18

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

لیست نمادهای متوقف(https://tse.ir//news/newsFiles/FILE/65447t 14000118.pdf)

برچسب‌ها : کلید واژه ها: ,لیست , نماد , متوقف , تعلیق
محبوب‌ترین عنوان‌ها